Кардіологія        21 Березня 2018        625         Коментарі Вимкнено до Інфаркт міокарда без зубця q і з зубцем q

Інфаркт міокарда без зубця q і з зубцем q

Гострий інфаркт міокарда – причина щорічної смерті понад 500000 чоловік. Широке поширення серцево-судинних захворювань, ожиріння, куріння, порушень ліпідного обміну сприяють розвитку патологічного ураження серця у людей працездатного віку. Рання діагностика проводиться на догоспітальному етапі і розрізняє інфаркт без зубця Q(дрібновогнищевий) і Q-інфаркт (трансмуральний)як маркер ступеня ураження кардіоміоцитів і ризику розвитку ускладнень. Клінічні прояви, діагностична тактика, період реабілітації і прогноз при різних варіантах відрізняється.

Зміст статті

 • Основні відмінності Q-інфаркту міокарда від інших видів ОКС
 • Як діагностувати і запідозрити дану патологію?
 • Що робити при Q-інфаркті міокарда?
 • Висновки
 • Відео по темі
 • Коментарі

Основні відмінності Q-інфаркту міокарда від інших видів ОКС

Гострий коронарний синдром (ГКС) – одна з форм ішемічної хвороби серця (ІХС), яка розвивається за припинення кровопостачання міокарда за однією з вінцевих артерій. Діагноз ОКС – робочий, встановлюється на термін не більше 72 годин до постановки остаточного клінічного діагнозу.

В залежності від ступеня ураження м’язової маси шлуночка, локалізації та утворення зони некрозу виділяють два результату порушення кровообігу за даними електрокардіографії (ЕКГ):Інфаркт міокарда без зубця q і з зубцем q

 • Q-інфаркт міокарда – патологічний процес відрізняється широким розповсюдженням на всю товщу стінки серця, в результаті чого на місці м’язових волокон розвивається груба рубцева тканина. Виділення в класифікації наявності зубця Q характеризує масивність процесу, при якому в зоні некрозу зникає електрична активність кардіоміоцитів;
 • не Q-інфаркт міокарда – формується при локалізації невеликій області ішемії поверхнево під епікардом або эндокардом, в товщі серцевого м’яза (інтрамуральні). Електрична активність зони значно знижується, однак з-за розташованих поруч здорових кардіоміоцитів на кардіограмі не реєструється типових змін.

Прогноз для інфаркту міокарда з зубцем Q вважається менш сприятливим, оскільки залучення в процес великої площі скорочувальної маси значно знижує функцію серця і викликає гемодинамічні порушення.

Рання фізикальна діагностика захворювання проводиться за клінічними ознаками, що відрізняють цю форму від інших варіантів ОКС. Характерні симптоми гострого інфаркту міокарда:

 • раптова поява, в стані спокою, навіть у сні (на відміну від стенокардії напруги, яка розвивається при фізичних навантаженнях);
 • висока інтенсивність больового синдрому (здавлює, колючого характеру);
 • локалізація за грудиною з іррадіацією в ліву руку, плече, нижню щелепу, шию, лопатку;
 • напад не купірується нітрогліцерином або блокаторами кальцієвих каналів (як для стенокардії напруги і Принцметала);
 • позитивний ефект при введенні наркотичних анальгетиків (промедол, морфін);
 • тривалість больового синдрому більше 20 хвилин;
 • падіння артеріального тиску;
 • тахікардія;
 • вегетативні розлади: пітливість, ціаноз, порушення свідомості, запаморочення.

В сучасних кардіологічних рекомендаціях щодо ішемічної хвороби серця виділяють варіантну стенокардію Принцметала, при якій розлад кровопостачання викликаний спазмом артерій, і коронарний синдром Х (вінцеві судини без патології). Діагностика порушень проводиться методом виключення і пробного лікування.

Як діагностувати і запідозрити дану патологію?

Формування зони некрозу при інфаркті міокарда – наслідок гострої ішемії, яка розвивається у людей з високим ризиком атеросклерозу або тромбоутворення.

При наявності в клінічній картині гострої загрудинної болю у пацієнтів з ожирінням, тривалим перебігом артеріальної гіпертензії, курців необхідно запідозрити інфаркт.

Попередній діагноз встановлюється лікарями швидкої допомоги, амбулаторії або приймального спокою при надходженні хворого з характерними скаргами і кардиографическими ознаками.

ЕКГ-зміни при інфаркті міокарда:

 • у найгострішу фазу (перші 2 години від виникнення болю) – спостерігається в зоні ішемії депресія (опускання) або елевація (підйом) сегмента ST більш ніж на 3 мм від ізолінії;
 • в гостру фазу (перші 2 тижні) зберігається елевація сегмента, формується патологічний зубець Q, зникає зубець R (комплекс QS). Зазначені ознаки відзначають некроз функціонально активних кардіоміоцитів та розвиток «мертвої» зони на ділянці стінки шлуночка;
 • підгостра фаза (до 28 днів) – сформований патологічний Q, сегмент ST опускається до ізолінії, T – негативний;
 • рубцювання (з 6 місяців до кінця життя) – сегмент ST на ізолінії, зубець Т – сплощен або позитивний.

Інфаркт без зубця Q характеризується збереженням обхідних шляхів електричної активності, внаслідок чого не виникає формування патологічного зубця. На ЕКГ реєструється елевація сегмента, зниження амплітуди основного комплексу.

Локалізація зони ураження проводиться за відведенням, на яких реєструються зміни:

 • передня стінка I, aVL;
 • задня стінка II, III, aVF;
 • перегородка V1-3;
 • верхівка V4;
 • бічна стінка – V5-6.

Додаткові методи мають на увазі лабораторний аналіз маркерів некрозу кардіоміоцитів (тропонины, діагностичний титр – більше 0,5 нг/мл), і рентгенологічний метод візуалізації прохідності вінцевих судин (коронарографія).

Що робити при Q-інфаркті міокарда?

Великовогнищевий некроз серцевого м’яза вимагає надання невідкладної високоспеціалізованої медичної допомоги. При неефективності більше 5 таблеток нітрогліцерину слід негайно викликати бригаду швидкої допомоги.

На догоспітальному етапі проводиться симптоматична і патогенетична терапія:

 • знеболювання наркотичними анльгетиками;
 • подвійна антиагрегантна терапія (аспірин+тикагрелор);
 • стабілізація атеросклеротичної бляшки (статини);
 • оксигенотерапія;
 • симптоматична антиаритмічна терапія.

Інфаркт міокарда без зубця q і з зубцем qЕфективність введення прямих антикоагулянтів на догоспітальному етапі, наприклад, Клексану при інфаркті міокарда з зубцем Q, не доведена.

Протягом перших двох годин після реєстрації ЕКГ-змін, згідно з протоколом, необхідно транспортувати хворого до спеціалізованого кардіологічного центру для проведення ургентної коронарографії і кардіоваскулярного втручання.

«Золотим стандартом» лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда (у найгострішу фазу) вважається коронарна ангіографія з постановкою стента (металевого каркасу) у звужену ділянку.

У разі неможливості своєчасної доставки пацієнта до клініки – проводиться тромболітичну лікування з внутрішньовенним введенням препаратів, що розчиняють кров’яний згусток у вінцевих судинах. Терапевтичне вікно для тромболізису – 2 години.

Висновки

Інфаркт міокарда з формуванням зубця Q на електрокардіограмі, свідчить про серйозні порушення скорочувальної функції серця, розладі гемодинаміки та високий ризик смерті пацієнта. Відновлення кровотоку в перші 2 години перешкоджає розвитку необоротних змін. Диференційна діагностика з іншими формами гострого коронарного синдрому та своєчасне надання спеціалізованої допомоги покращують прогноз для життя і здоров’я пацієнта.